Contactpunt voor miskramen

10 tot 15% van alle zwangerschappen eindigt in een herkenbare miskraam.
Dat betekent dat er heel veel vrouwen ooit te maken hebben gehad of te maken krijgen met een miskraam, ontijdige zwangerschap of vroeggeboorte. En toch is het een gebeurtenis waar te weinig aandacht aan besteed wordt in de vorm van ondersteuning, erkenning en herkenning.

(We spreken van een miskraam wanneer het hartje stopt vóór 16 weken zwangerschap. Tussen de 16 en 28 weken zwangerschap wordt er gesproken over een ontijdige zwangerschap. Als het kindje tussen de 28 en 37 weken zwangerschap overlijdt wordt dit een vroeggeboorte genoemd)

Het verliezen van een ongeboren kindje of te vroeg geboren kindje kan een enorme impact hebben op je leven.
Het vooruitzicht om jouw mooie kleine wondertje, dat in je buik groeide te gaan zien, is in één klap verdwenen.

Helaas gebeurt het maar al te vaak dat er in de omgeving weinig begrip is voor waar je op dat moment doorheen gaat. Mensen die iets dergelijks nooit hebben meegemaakt weten vaak niet hoe ze ermee om moeten gaan. Voor hen is het niet tastbaar waardoor er vaak een gebrek aan begrip is.

Dan is het fijn om te weten dat je niet alleen bent in je verdriet en dat er heel veel anderen zijn die wel weten waar je op dat moment doorheen gaat.
Via de Facebookpagina van miskramen kun je eventueel meer informatie en dergelijke vinden en via de Facebookgroep van miskramen kun je met andere lotgenoten over je ervaring chatten en (h)erkenning vinden.

Groepsbijeenkomsten

Bij voldoende aanmeldingen worden er ook groepsbijeenkomsten georganiseerd.
Tegen een kleine vergoedingen voor de locatie en koffie en thee, kun je samen met lotgenoten fysiek praten over waar je tegen aanloopt, hoe jij je miskraam of vroeggeboorte hebt ervaren en delen met elkaar hoe anderen met sommige dingen omgaan.
Het kan enorm helpend zijn om van lotgenoten te horen dat zij vaak tegen dezelfde dingen aanlopen in hun verwerking als jijzelf.

1 op 1 gesprekken voor verwerking

Vanuit mijn eigen ervaring weet ik hoe het is om een kindje te verliezen dat zo gewenst is en waar zoveel liefde voor is, daar ik zelf twee miskramen heb gehad.
Wanneer je een miskraam krijgt of geconfronteerd wordt met een ontijdige zwangerschap of vroeggeboorte, kan het gebeuren dat je vastloopt in je verwerkingsproces.
Weet dan dat de mogelijkheid bestaat voor één of meerdere 1 op 1 gesprekken ter ondersteuning in je verwerkingsproces.
Door mijn eigen ervaring en coachende achtergrond kan ik je helpen waar jij dat nodig hebt.
Vaak zoeken we een schuldige of reden voor wat ons is overkomen, om maar een voorbeeld te noemen. Doordat ik dit proces zelf tweemaal heb doorlopen en menig andere lotgenoot hierin heb kunnen steunen, kan ik jou ook deze ondersteuning bieden.

Stichting Contactpunt voor Miskramen

In 2002 heb ik “Stichting Contactpunt voor miskramen” opgezet samen met andere liefdevolle bestuursleden. Door middel van mail, telefoon en forum was ik samen met andere vrijwilligers een klankbord voor lotgenoten. Op deze manier hebben wij ze ondersteunt bij de moeilijke aspecten van een miskraam of vroeggeboorte zoals; het loslaten van de vraag waarom je je kindje verloren bent, het omgaan met het onbegrip van de buitenwereld en de angst bij een nieuwe zwangerschap. Door deze ervaringen weet ik dat ondersteuning van groot belang kan zijn bij de verwerking.
De stichting bestaat intussen niet meer, maar omdat de vraag naar erkenning en herkenning en het delen van je ervaring met lotgenoten niet verminderd is sinds die tijd, heb ik het contactpunt zelfstandig voortgezet.

Naast de Facebookpagina en groep, kun je contact opnemen via mail of telefonisch 06 48 21 64 66.
Via de Facebookgroep en pagina zullen eventueel georganiseerde groepsbijeenkomsten bekend worden gemaakt.